Lestijden / Vakanties

Lestijden

De lestijden van de Popschool zijn globaal als volgt:

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 22.00 uur
• woensdag van 12.00 — 22.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
• op zondag worden geen reguliere lessen gegeven, maar is het wel mogelijk om de oefenruimtes of de studio te huren.

Individuele- en duolessen duren een half uur. Bandcoachinglessen duren een uur.
De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

Er wordt geen les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de middelbare school, regio Midden Nederland.

Vakanties schooljaar 2023 / 2024
Zomervakantie 10-7-2023 – 20-8-2023
Eerste lesdag: maandag 21 augustus
Herfstvakantie 16-10-2023 – 22-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 – 7-1-2024
Voorjaarsvakantie 19-2-2024 – 25-2-2024
Meivakantie 29-4-2024 – 12-5-2024
Zomervakantie 8-7-2024 – 25-8-2024
Eerste lesdag: maandag 26 augustus

Er zijn dit schooljaar 42 lesweken, daarom duurt de meivakantie twee weken en begint de zomervakantie een week eerder. Zo komen we op 40 lesweken.

N.B. Behalve als deze dagen in een hierboven genoemde vakantie vallen, wordt op tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag wel lesgegeven. Omdat anders het aantal van 40 of 20 lessen per jaar niet wordt gehaald. Om dezelfde reden wordt ook op de eerste zaterdag van een vakantie lesgegeven.

 

Tweewekelijkse lessen
Leerlingen van de Popschool worden ingedeeld in een weekkleur. Je zit in week blauw of week rood. Een leerling die zich aanmeldt voor tweewekelijkse les, krijgt door de administratie een weekkleur toegewezen. ROOD of BLAUW.

Tweewekelijkse lessen die in een vakantie van 1 week vallen (zoals bijvoorbeeld de herfstvakantie) schuiven door naar de week na de vakantie. De les van degene die in de week na de vakantie les heeft, schuift daardoor ook een week naar voren: leerling ROOD – leerling BLAUW – VAKANTIE – leerling ROOD – leerling BLAUW.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag of Aaltjesdag). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.