Popschool Harderwijk en ArtEZ Conservatorium Zwolle bieden samen de driejarige Vooropleiding Muziekvakonderwijs aan.
In deze opleiding wordt toegewerkt naar het toelatingsniveau dat voor conservatoria vereist is.

Als eerste muziekopleiding in Gelderland, biedt de Popschool, de Vooropleiding Muziekvakonderwijs aan. Deze unieke samenwerking betekent een goede voorbereiding voor getalenteerde leerlingen die na de middelbare school een studie Jazz & Pop of Schoolmuziek aan het conservatorium willen doen.

De Vooropleiding bestaat uit 30 theorielessen, drie hoofdvaklessen en twee werkdagen:
• Wekelijks muziektheorieles door een muziekdocent op de Popschool. Deze lessen bereiden voor op het toelatingsniveau van het ArtEZ Conservatorium.
• Drie hoofdvaklessen op het ArtEZ Conservatorium (naast de reguliere vocaal/instrumentaal lessen op de Popschool).
• Twee werkdagen met workshops en repetitie bij ArtEZ.
• Per jaar twee voorspeelavond(en)/optredens op de Popschool.
• Oudergesprekken.
• Overgangsaudities bij ArtEZ.

Om deel te kunnen nemen aan deze driejarige vooropleiding moet er eerst een toelatingstoets, waarbinnen de instrumentale vaardigheid en/of vocale prestaties worden beoordeeld met goed gevolg worden afgelegd. Het werk- en leerplan en wijzigingen daarop, worden door de Popschool en Artez vastgesteld. Na de Vooropleiding weten de leerlingen of een muziekstudie bij hen past en zijn ze goed voorbereid op het toelatingsexamen, dat plaatsvindt op het ArtEZ Conservatorium. Bij voldoende resultaat krijgen de leerlingen een certificaat, waarmee ze voor de theorie toelaatbaar zijn tot het ArtEZ Conservatorium. Dit certificaat blijft een jaar geldig.

De Vooropleiding Muziekvakonderwijs is voor de Popschool een mooie voortzetting van haar doel om muziekonderwijs in de breedste zin van het woord aan te bieden en te bevorderen. Voor ArtEZ betekent deze samenwerking dat het Conservatorium eerder in contact komt met muzikaal talent.

Kijk voor meer informatie op de site van Artez, of vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Ik wil graag meer info over de vooropleiding conservatorium