Muziektheorie & Solfège I en II

Bij deze cursus staat kennis van de muziektheorie en het trainen van het gehoor (solfège) centraal.

Deel I bestaat uit een basiscursus van 8 lessen in de deel II wordt ook weer in 8 lessen dieper op de stof ingegaan.

Muziektheorie: Hier leer je de beginselen van de muzikale taal begrijpen en toepassen: noten, toonladders, ritmes, akkoorden lezen en noteren.
Solfège: intervallen en drieklanken herkennen, toonladders zingen, van blad zingen, muziek noteren, etc.

Bij een toelatingsexamen van een muziekvakopleiding worden deze vaardigheden getoetst en is het goed om hier al stevig mee te hebben geoefend.
Maar ook zonder de wens om een vakopleiding te volgen kan het interessant en nuttig zijn om het gehoor te trainen, bijvoorbeeld voor zangers die van blad willen kunnen zingen, voor componisten en arrangeurs of voor mensen die een band willen leiden en verder gewoon voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Groepslessen gaan van start bij 6 aanmeldingen of meer.

AANMELDEN