Informatie

Lestijden

De lestijden van de Popschool zijn globaal als volgt:

• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 22.00 uur
• woensdag van 12.00 — 22.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
• op zondag worden geen reguliere lessen gegeven, maar is het wel mogelijk om de oefenruimtes te huren.

Individuele- en duolessen duren een half uur. Bandcoachinglessen duren een uur.
De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

Er wordt geen les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de middelbare school, regio Midden Nederland.

Eerste lesdag: maandag 31 augustus

Herfstvakantie 19-10-2020 – 25-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 – 3-1-2021
Voorjaarsvakantie 22-2-2021 – 28-2-2021
Meivakantie 26-4-2021 – 9-5-2021
Zomervakantie 19-7-2021 – 29-8-2021

*Het jaar heeft 41 lesweken. Daardoor is de meivakantie twee weken.

N.B. Behalve als deze dagen in een hierboven genoemde vakantie vallen, wordt op tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag wel lesgegeven. Omdat anders het aantal van 40 of 20 lessen per jaar niet wordt gehaald. Om dezelfde reden wordt ook op de eerste zaterdag van de vakantie lesgegeven.

Tweewekelijkse lessen die in een vakantie van 1 week vallen (zoals bijvoorbeeld de herfstvakantie) schuiven door naar de week na de vakantie. De les van degene die in de week na de vakantie les heeft, schuift daardoor ook een week naar voren: leerling A – leerling B – VAKANTIE – leerling A – leerling B.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Popschool (zoals op Koningsdag of Aaltjesdag). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.
Voor meer info, zie de Spelregels