Coronaprotocol Popschool Harderwijk

De Popschool is tot nader bericht gesloten

De lessen blijven zonder tegenbericht online.

“Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt blijven. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.” aldus de site van de Rijksoverheid.
Meer info vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-culturele-instellingen

Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie medewerking en flexibiliteit in deze situatie en wij blijven jullie op de hoogte houden als er veranderingen zijn.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij die graag.

Op het moment dat de fysieke lessen weer doorgaan is zonder tegenbericht onderstaand protocol van kracht.
Ons protocol is voor drie groepen opgesteld:

*leerlingen
*docenten
*werkrelaties

Het gedeelte dat van toepassing voor de leerlingen is hieronder uitgelicht. Het gehele protocol is hier, of onderaan de pagina te downloaden als pdf.

Instructie leerlingen:
De Popschool valt onder het protocol onderwijs.
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en de Cultuurconnectie.
We willen het bezoek aan de Popschool graag zo prettig en veilig mogelijk maken voor jou en onze docenten. Daarom hebben we maatregelen genomen waarbij we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ook onze docenten zijn zich hier zeer bewust van en nemen extra maatregelen.
Help elkaar door je te houden aan aangekondigde maatregelen en het advies van het RIVM. Vooral in deze tijden moeten we er voor elkaar zijn en elkaar helpen! Zo houden we het samen prettig en veilig voor iedereen:

– Volg altijd instructies van docenten op.
– Gebruik bij binnenkomst en voor vertrek de beschikbare desinfecterende handgel.
– Volg de aangegeven routes en geef elkaar de ruimte (minimaal 1,5 meter).
– Beperkt het aantal bezoekers. Dit betekent dat alleen leerlingen (zonder ouders/ begeleiders) welkom zijn. Volg instructies van docenten op.
– Betreed niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les het pand en volg de aangegeven route naar jouw lokaal (bekijk route: https://www.popschoolharderwijk.nl/coronaprotocol-popschool-harderwijk/)
– ouders zetten hun leerlingen af bij de deur en betreden het pand niet en de leerlingen verlaten het pand via de uitgang van de kelder (Hondegatstraat)
– Het is niet toegestaan zelfstandig het leslokaal te betreden. Wachten, indien nodig, in de daarvoor bestemde “zone”.
De docent haalt je op. De deur/ deurklink wordt niet aangeraakt, de docent opent en sluit de deur van het leslokaal.
– De lesstoel / kruk wordt na iedere les gedesinfecteerd.
– De toiletten zijn afgesloten en niet toegankelijk.
– De lift is afgesloten en niet toegankelijk.
– Hoest of nies in je elleboog.
– Groepslessen en bandcoaching worden gegeven met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
– Gebruik alleen je eigen instrument. Gebruik van instrumenten van de Popschool is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor toetsen en drums.
– Bij gebruik van een toetsinstrument dient de docent na gebruik het toetsenbord te ontsmetten.
– Bij de drumlessen speel je alleen met je eigen meegebrachte stokken. Gebruik van de drumstokken van de Popschool is niet toegestaan.
– Ben je verkouden of heb je griepverschijnselen dan blijf je thuis en in overleg met de docent wordt er online lesgegeven op dezelfde dag/tijd die je normaal les zou hebben.

Aanvulling d.d 14-10-2020:
– Iedereen van 13 jaar of ouder is verplicht een mondkapje te dragen bij het betreden van het gebouw en de lokalen. Pas na goedkeuring van de docent mag je plaatsnemen in het lokaal en het mondkapje afdoen. Verplaatsen door het gebouw gebeurt met een mondkapje op.

Aanvulling 4 t/m 18-11-2020
1. Voordeur dicht, lessen gaan wel door
Omdat de Popschool in een openbaar toegankelijk gebouw zit, moet het pand gesloten blijven voor het publiek.

Wat betekent dat voor de leerlingen?
– De voordeur blijft dicht tijdens de lessen.
– Leerlingen wachten voor de dichte voordeur en worden opgehaald door hun docent.

Kom dus kort voor de les, want anders sta je lang buiten te wachten

2. Groeps- en duolessen 18+

– Alle groepslessen, bandcoaching en Laatbloeierslessen van twee of meer personen van 18 jaar of ouder komen te vervallen.
– Duolessen voor leerlingen van 18 jaar en ouder, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, worden in overleg met de docent opgesplitst in twee individuele lessen een kwartier. De docent neemt hierover contact op met de leerlingen waarvoor dit geldt.

3. Oefenruimtes en studio dicht voor 18+ bands

– Bands met leden van 18 jaar en ouder kunnen t/m 18 november geen gebruik maken van de oefenruimtes en/of de studio boeken voor opnames.

Routing:
D.m.v. van het creëren van een route met eenrichtingsverkeer zullen de leerlingen niet met elkaar in contact komen, mits ze de regel van 1,5 meter afstand blijven toepassen. Zie de routebeschrijving op de kaart onderaan deze mail.

Routing Markt 1
Gele route:
De twee lesruimten op de 1e verdieping, dit zijn de blauwe en de groene kamer zijn te bereiken via de centrale trap/entree door de gele route te volgen. De gele route is de route naar binnen toe.
Via de zwarte route verlaat de leerling via de houten trap aan de achterkant de bovenverdieping (bij de blauwe kamer) en volgt de route naar de kelder om via de uitgang (Hondegatstraat) het pand te verlaten.
Zwarte route:
De drie lesruimten in de kelder zijn te bereiken via de hoofdingang, dan links langs de grote trap door de deur en via de betonnen trap naar de kelder via de zwarte route. De leerling verlaat de lesruimte/ gebouw via de zwarte route (uit), de uitgang Hondegatstraat.

Routing Academiestraat 5
De lesruimten op de derde verdieping zijn te bereiken via de ingang aan het Hortuspark.
De leerling volgt de geel/zwarte route en zal de trap in de gang bij binnenkomst gebruiken om naar de derde verdieping te komen en zal na de les de route vervolgen naar de begane grond via de trap in het midden van het gebouw om vervolgens via de hoofdhal naar de uitgang van het Hortuspark het pand te verlaten.

Het hele protocol kun je hier downloaden als pdf.