Uitschrijven

Om een cursist die wil stoppen met lessen uit te schrijven, kan onderstaand formulier gebruikt worden.
Een cursist verbindt zich in eerste instantie voor een half jaar aan de Popschool.
Na het eerste half jaar kan per eerste van de maand worden opgezegd. Indien een cursist de lessen na het eerste halfjaar wenst te beëindigen, dient minimaal één maand vóór de eerste van de maand waarin de lessen beëindigd worden, een uitschrijving te worden gestuurd aan de administratie. Dit kan via onderstaan uitschrijfformulier, of een mail aan administratie@popschoolharderwijk.nl. Betaalde lesgelden worden na beëindiging van de lesovereenkomst in de betreffende periode niet gerestitueerd. Indien geen uitschrijving is ontvangen vóór de gestelde termijn, verbindt de cursist zich voor een periode van nog een maand aan de Popschool. Voorbeeld: Uitschrijfformulier verstuurd op 01 mei: de cursist wordt per 1 juni uitgeschreven. Uitschrijfformulier verstuurd op 02 mei: de cursist wordt per 1 juli uitgeschreven.